• تلفن تماس : 09178640917
  • تلفن دفتر : 09178640917
  • ساعت کاری بخش پشتیبانی میزبان ۲۴ : ۲۴ ساعته
  • ساعت کاری بخش فـــروش میزبان ۲۴ : روزهای غیر تعطیل از ساعت ۸ الی ۲۱:۳۰
  • پشتیبانی تلفنی :صبح از :8 الی 13 و بعدالظهر از:17 الی 22